Транспортування інших небезпечних речовин та виробів

Речовини з відносно низькою небезпекою при транспортуванні, не віднесені ні до одного з попередніх класів, але вимагають застосування до них певних правил перевезення і зберігання. 

  • Підклас 9.1 — тверді і рідкі горючі речовини і матеріали, які по своїх властивостях не відносяться до 3 і 4-го класам, але за певних умов можуть бути небезпечними в пожежному відношенні (горючі рідини з температурою спалаху від +61о C до +100о C в закритій судині, волокна і інші аналогічні матеріали). 
  • Підклас 9.2 — речовини, що стають їдкими і корозійними за певних умов.