Перевезення небезпечних (АDR) вантажів

Всі автомобілі компанії «Леонтьєв» оснащені комплексами ADR, а водії мають необхідні Сертифікати, що дає нам право перевозити небезпечні вантажі. При цьому наші співробітники допоможуть роз'яснити основні принципи перевезення, і, при необхідності, допомогти підготувати документи для перевезення таких вантажів. На даний момент, перевезення небезпечних вантажів є однією із спеціалізацій компанії.

Для того, щоб перевозити небезпечні вантажі наша компанія має:

 •  допуск та право перевозити небезпечні вантажі автомобільним транспортом;
 •  спеціально підготовлений персонал — кожний наш водій має свідоцтво ДОПНВ ( дорожні перевезення небезпечних вантажів).

При перевезенні небезпечних вантажів повинні бути наступні документи:

 1. свідоцтво про допуск водія до перевезення небезпечних вантажів;
 2. свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів;
 3. шляховий лист з відміткою "небезпечний вантаж";
 4. комплект ADR, яким оснащується кожен автомобіль.

Всі транспортні засоби в процесі перевезення небезпечних вантажів повинні бути марковані спеціальними табличками спереду та ззаду, у відповідності до типу вантажу, що перевозиться. 

ДОПНВ  передбачають 9 класів небезпечних вантажів які розшифровані в класифікації небезпечних вантажів. 

Транспортування вибухових речовин та виробів

Вибухові матеріали, які по своїм якостям можуть вибухати, викликати пожежу з вибуховою дією, а також прилади, що включають в себе вибухові речовини та засоби підривання, що призначені для виробництва піротехнічного ефекту. 

 •  Підклас 1.1 — вибухові та піротехнічні речовини та вироби з небезпекою вибуху масою, коли вибух миттєво охвачує весь вантаж;
 •  Підклас 1.2 — вибухові та піротехнічні речовини та вироби, що не вибухають масою;
 •  Підклас 1.3 — вибухові та піротехнічні речовини та вироби, що мають небезпеку загорання з незначною вибуховою дією або без неї;
 •  Підклас 1.4 — вибухові та піротехнічні речовини та вироби, що представляють собою незначну небезпеку вибуху під час транспортування тільки у випадку займання або ініціювання, що не дають розвалу приладу та упаковок;
 •  Підклас 1.5 — вибухові речовини з небезпекою вибуху масою, які настільки нечутливі, що при транспортуванні ініціювання або перехід від горіння до детонації малоймовірні;
 •  Підклас 1.6 — вироби, що включають виключно нечутливі до детонації речовини, не вибухаючи масою та характеризуються низькою ймовірністю випадкового ініціювання.

Транспортування газів

Гази стиснуті, стиснуті охолодженням та розведені під тиском, що відповідають хоча б одному з наступних умов:
 1. абсолютний тиск парів при температурі 50С рівний вище 3 кгс/см ЗОО кПа;
 2. критична температура нижча 50С.

По фізичному стану гази діляться на : 

 • стиснуті, критична температура яких нижча -10С;
 • зріджені, критична температура яких рівна або вища -10С, але нижча 70С;
 • зріджені, критична температура яких рівна чи вища 70С;
 • розчинені під тиском;
 • зріджені переохолодженням;
 • аерозолі та стиснуті гази, що попадають під дію спеціальних приписів.


 • Підклас 2.1 — гази, що не спалахують;
 • Підклас 2.2 — отруйні гази, що не спалахують; 
 • Підклас 2.3 — легкозаймисті гази; 
 • Підклас 2.4 — легкозаймисті отруйні гази; 
 • Підклас 2.5 — хімічно нестійкі; 
 • Підклас 2.6 — хімічно нестійкі отруйні. 

Транспортування легкозаймистої рідини

Легкозаймисті рідини, суміші рідин, а також рідини, що містять тверді речовини в розчині або суспензії, які виділяють легкозаймисті пари, що мають температуру спалаху в закритому тиглі 61ос і нижче.

 • Підклас 3.1 — легкозаймисті рідини з низькою температурою спалаху та рідини, що мають температуру спалаху в закритому тиглі нижче мінус 18оС чи мають температуру спалаху в поєднанні  з іншими небезпечними властивостями, крім легкозаймистості;
 • Підклас 3.2 — легкозаймисті рідини з середньою температурою спалаху — рідини з температурою спалаху в закритому тиглі від мінус 18оС до плюс 23оС;
 • Підклас 3.3 — легкозаймисті рідини з високою температурою спалаху — рідини з температурою спалаху від 23оС до 61оС включно в закритому тиглі. 

Транспортування легкозаймистих речовин та матеріалів

Легкозаймисті речовини і матеріали (окрім класифікованих як вибухові), здатні під час перевезення легко спалахувати від зовнішніх джерел займання, в результаті тертя, поглинання вологи, мимовільних хімічних перетворень, а також при нагріванні.

 • Підклас 4.1 — легкозаймисті твердю речовини, здатні легко спалахувати від короткочасної дії зовнішніх джерел займання (іскри, полум'я або тертя) і активно горіти;
 • Підклас 4.2 — самозаймисті речовини, які в звичайних умовах транспортування можуть мимоволі нагріватися і спалахувати;
 • Підклас 4.3 — речовини, що виділяють спалахуючи гази при взаємодії з водою.Транспортування окисляючих речовин та органічних пероксидів

Окисляючі речовини і органічні пероксиди, які здатні легко виділяти кисень, підтримувати горіння, а також можуть, у відповідних умовах або в суміші з іншими речовинами, викликати самозаймання і вибух. 

 • Підклас 5.1 — окисляючі речовини, які самі по собі не горючі, але сприяють легкій займистості інших речовин і виділяють кисень при горінні, тим самим збільшуючи інтенсивність вогню; 
 • Підклас 5.2 — органічні пероксиди, які в більшості випадків горючі, можуть діяти як окисляючі речовини і небезпечно взаємодіяти з іншими речовинами. Багато з них легко спалахує і чутливі до удару і тертя. 

Транспортування отруйних та інфекційних речовин

Отруйні і інфекційні речовини, здатні викликати смерть, отруєння або захворювання при попаданні всередину організму або при зіткненні з шкірою і слизистою оболонкою. 

 • Підклас 6.1 — отруйні (токсичні) речовини, здатні викликати отруєння при вдиханні (пари, пилу), попаданні всередину або контакті з шкірою; 
 • Підклас 6.2 — речовини і матеріали, що містять, хвороботворні мікроорганізми, небезпечні для людей і тварин. 

Транспортування радіоактивних речовин

Радіоактивний матеріал — це будь-який матеріал, що містить радіонукліди, в якому концентрація активності, а також повна активність вантажу перевищують значення, вказані в розпорядженнях. 

Радіоактивні речовини з питомою активністю більше 70 кБк/кг (2 нКи/г).

Головна небезпека: радіоактивне випромінювання у формі альфа-, бета- або гамма-випромінювання.

Додаткові небезпеки: речовини можуть бути самозаймистими, вести до займання, можуть бути корозійними, можуть вести до звільнення теплової енергії. 

Можливий збиток від дії променевого випромінювання: опіки, порушення імунної системи, зміни складу крові, випадання волосся, ракові захворювання, лейкемія, генетичні порушення, що виявляються у потомства, смерть. 

Транспортування їдких та корозійних речовин

Їдкі і корозійні речовини, які викликають пошкодження шкіри, ураження слизових оболонок очей і дихальних шляхів, корозію металів і пошкодження транспортних засобів, споруд або вантажів, а також можуть викликати пожежу при взаємодії з органічними матеріалами або деякими хімічними речовинами.

 • Підклас 8.1 — кислоти, 
 • Підклас 8.2 — луги, 
 • Підклас 8.3 — різні їдкі і корозійні речовини.

Транспортування інших небезпечних речовин та виробів

Речовини з відносно низькою небезпекою при транспортуванні, не віднесені ні до одного з попередніх класів, але вимагають застосування до них певних правил перевезення і зберігання. 

 • Підклас 9.1 — тверді і рідкі горючі речовини і матеріали, які по своїх властивостях не відносяться до 3 і 4-го класам, але за певних умов можуть бути небезпечними в пожежному відношенні (горючі рідини з температурою спалаху від +61о C до +100о C в закритій судині, волокна і інші аналогічні матеріали). 
 • Підклас 9.2 — речовини, що стають їдкими і корозійними за певних умов.