Транспортування окисляючих речовин та органічних пероксидів

Окисляючі речовини і органічні пероксиди, які здатні легко виділяти кисень, підтримувати горіння, а також можуть, у відповідних умовах або в суміші з іншими речовинами, викликати самозаймання і вибух. 

  • Підклас 5.1 — окисляючі речовини, які самі по собі не горючі, але сприяють легкій займистості інших речовин і виділяють кисень при горінні, тим самим збільшуючи інтенсивність вогню; 
  • Підклас 5.2 — органічні пероксиди, які в більшості випадків горючі, можуть діяти як окисляючі речовини і небезпечно взаємодіяти з іншими речовинами. Багато з них легко спалахує і чутливі до удару і тертя.