Документи для перевезення

Транспортна компанія "Лєонтьєв" гарантує правильне оформлення транспортно-сопровідної документації. 

При перевезенні вантажів загального призначення необхідні такі документи: 

  • шляховий лист, 
  • товарно-транспортна накладна на вантаж, що перевозиться. 


Як правило, ТТН виписується в чотирьох екземплярах. 

Перший екземпляр залишається у вантажовідправника і призначений для списання ТМЦ з складу. Всі порушення упаковки, розміщення і кріплення вантажу в кузові, фіксуються, заносяться водієм в ТТН і завіряються вантажовідправником. Що є юридичною підставою для пред'явлення претензій до вантажовідправника, і знімають відповідальність з перевізника за можливі пошкодження в процесі транспортування. 

Другий, третій і четвертий екземпляри завіряються підписами і печатками (штампами) вантажовідправника, підписом водія і вручаються водієві. 

Другий екземпляр здається водієм вантажоодержувачеві для оприбутковування ТМЦ. У разі невідповідності фактичної наявності товарів або відхилення за якістю, визначеній договорі, даним, що вказані в супровідних документах, повинен складатись акт, який є юридичною основою для виставлення претензій постачальнику. В ТТН слід робити відмітку про складання акту. 

Третій та четвертий екземпляри, завірені підписами та печатками (штампами) вантажоодержувача, здаються в бухгалтерію транспортної організації. 

Третій екземпляр, служить підставою для розрахунку плати за перевезення, транспортна організація прикладає до рахунку за перевезення і висилає платникові-замовникові. 

Четвертий екземпляр додається до шляхового листа і служить підставою для обліку транспортної роботи і нарахування заробітної плати водієві. 

Окрім перерахованих вище документів, враховуючи особливості вантажів, що перевозяться, водій повинен мати: 

  • при перевезенні небезпечних вантажів — свідоцтво про допуск водія до перевезень небезпечних вантажів; 
  • при перевезенні вантажів, що швидко псуються — лист контрольних перевірок температури вантажу і повітря в кузові автомобіля, сертифікат якості продукції, карантинний сертифікат, ветеринарне свідоцтво; 
  • при перевезенні вантажів негабаритів — спеціальний дозвіл на перевезення негабаритного вантажу.